0 PLN

BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o.

Skarbimierzyce 22

72-002 Dołuje

Polska

Kredyt Bank S.A. I O/ Szczecin

24-1500-1113-1211-1004-5113-0000

NIP PL 782-237-01-46

Regon 300392077

KRS: 0000262269
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 zł