Informacje o sklepie Data aktualizacji 2014-12-23 16:48:00

BKF Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Skarbimierzyce 22 72-002 Dołuje k/Szczecina NIP: 782-237-01-46 KRS: 0000262269 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 zł Dział serwis, zamówienia Tel +48 91 8147 134 Tel. kom. +48 691 070 171 Fax +48 91 8147 129 serwis@bkfmyjnie.pl