0 PLN

Polityka prywatności
Data publikacji:

Polityka prywatności obowiązująca w sklepie internetowym sklep.bkfmyjnie.pl

Korzystając ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem sklep.bkfmyjnie.pl (zwany dalej: Sklepem), Klient akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolnym działaniem.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku nie przekazania lub braku wyrażenia zgody na udostępnienie Sprzedawcy danych osobowych, będzie to jednoznaczne z niemożliwością realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

Dane osobowe Klienta są bezpieczne; Sprzedawca stara się aby zapewnić maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa danych osobowych Klienta.

 1. Administrator danych osobowych. Właścicielem sklepu internetowego sklep.bkfmyjnie.pl jest spółka „BKF Myjnie Bezdotykowe” Sp. z o.o., z siedzibą w Skarbimierzycach, Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje (numer KRS: 0000262269, NIP: 7822370146, REGON: 300392077), zwana w niniejszej polityce prywatności „Sprzedawcą”.
 2. Sprzedawca zbiera i przechowuje tylko i wyłącznie dane osobowe, będące niezbędnymi do realizacji zamówień:
  • imię i nazwisko Kupującego,
  • adres zamieszkania Kupującego,
  • adres do korespondencji (tylko, jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
  • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu z Kupującym,
  • numer NIP Kupującego (tylko jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą),
  • firma Kupującego (tylko, jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą),
  • numer rachunku bankowego (tylko w razie wpłaty przelewem bankowym).
 3. Wykorzystanie danych osobowych Kupującego. Dane osobowe Kupującego nie zostaną sprzedane podmiotom trzecim. Dane, które Sprzedawca gromadzi podczas składania zamówienia oraz jego realizacji, będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia, wysyłki zamówionego towaru. W związku z powyższym, niektóre dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, tj. przedsiębiorstwom zajmującym się dostarczaniem zamówionego towaru (przewoźnikom) lub przedsiębiorstwom zajmującym się realizacją płatności internetowych (np. www.przelewy24.pl). Dane osobowe zostaną przekazane tym przedsiębiorstwom jedynie w minimalnym, niezbędnym zakresie, np. w celu wskazania adresata przesyłki lub realizacji przelewu internetowego. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, w formie wiadomości elektronicznych na wskazany przez niego adres skrzynki e-mailowej. Zgoda może być w każdym razie cofnięta.
 4. Zmiana danych. Klient ma prawo do zmiany danych osobowych oraz ich poprawiania. Klient może żądań usunięcia danych osobowych.
 5. Pliki „cookies”. Pliki „cookies” to tekstowe pliki wysyłane przez Sklep, a które zapisywane są na urządzeniu końcowym, z którego Klient korzysta podczas przeglądania zawartości Sklepu (komputer, tablet, smartfon). Pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te Klient może zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz w zakładce „pomoc”. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 6. Zabezpieczenie danych osobowych Klienta. Komunikacja między Sklepem internetowym a urządzeniem końcowym Klienta, podczas gromadzenia danych osobowych Klienta, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (SecureSocket Layer). Dodatkowo bazy danych Sprzedawcy zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
 7. W Sklepie mogą znajdować się wtyczki (plug-in) innych dostawców usług elektronicznych, np. portali Facebook lub Twitter. Usługi elektroniczne świadczone przez nich oparte są na zasadach przewidzianych w regulaminach tych portali, zaś zasady prywatności ustalone są w politykach prywatności obowiązujących w tych portalach.