Zapisz się do newslettera i odbierz 5% rabatu na wszystko!

0 PLN

Polityka prywatności
Data publikacji:

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM
www.sklep.bkfmyjnie.pl

W związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem sklep.bkfmyjnie.pl (dalej: Sklep), Klient akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności z uwagi na to, że Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług dane osobowe są wyłącznie przetwarzane w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. 

Administratorem Danych osobowych oraz właścicielem Sklepu jest spółka BKF Myjnie Bezdotykowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarbimierzycach (Skarbimierzyce 22, 72-002 Dołuje), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000262269, NIP: 7822370146, REGON: 300392077, nr BDO: 000018553 (dalej: Sprzedawca).

Sprzedawca zbiera i przechowuje tylko i wyłącznie Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień, tj.:

 • imię i nazwisko Klienta, 
 • adres zamieszkania Klienta,
 • adres do korespondencji (tylko jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu z Klientem,
 • numer NIP Klienta (tylko jeśli Klient jest przedsiębiorcą), 
 • firma Klienta (tylko jeśli Klient jest przedsiębiorcą),
 • numer rachunku bankowego (tylko w razie wpłaty przelewem bankowym). 
 1. Korzystanie ze Sklepu
  Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom treści gromadzonych w Sklepie, a następnie składania zamówienia oraz jego realizacji, w tym wysyłki. 
  Dane osobowe Klienta nie zostaną sprzedane podmiotom trzecim. Niektóre Dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, tj. przedsiębiorstwom zajmującym się dostarczaniem zamówionego towaru (przewoźnikom) lub przedsiębiorstwom zajmującym się realizacją płatności internetowych. Dane osobowe zostaną przekazane tym przedsiębiorstwom jedynie w minimalnym, niezbędnym zakresie. 
 2. Marketing 
  Dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane przez Sprzedawcę w celach handlowych i marketingowych za pośrednictwem różnych kanałów, tj.: poczty elektronicznej, SMS/MMS, telefonicznej. Takie działania są podejmowane przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyraził na nie zgodę, która może zostać cofnięta w każdym momencie.

Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
Klientowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy. 
W zakresie w jakim dane Klienta przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się ze Sprzedawcą wysyłając informacje na adres e-mail: sklep@bkfmyjnie.pl. 

Pliki “cookies” to tekstowe pliki wysyłane przez Sklep, a które zapisywane są na urządzeniu końcowym, z którego Klient korzysta podczas przeglądania zawartości Sklepu (komputer, laptop, tablet, smartfon). Pliki “cookies” nie zawierają danych osobowych. Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te Klient może zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej oraz w zakładce “POMOC”. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików “cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie. 
Dodatkowo w Sklepie mogą znajdować się wtyczki (plug-in) innych dostawców usług elektronicznych, np. portali Facebook lub Twitter. Usługi elektroniczne świadczone przez nich oparte są na zasadach przewidzianych w regulaminach tych portali, zaś zasady prywatności ustalone są w politykach prywatności obowiązujących w tych portalach. 

Sprzedawca na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Podczas gromadzenia danych osobowych Klienta komunikacja pomiędzy Sklepem a urządzeniem końcowym Klienta jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Bazy danych Sprzedawcy zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. 

Okres przetwarzania danych przez Sprzedawcę zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy. 

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@bkfmyjnie.pl lub pod numerem telefonu: +48 91 81 47 135.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 07.08.2023.